Mục lưu trữ: Sức khỏe sinh sản

Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10” và “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình huyện Cam Lâm năm 2018

Sáng ngày 12/10/2018 tại hội trường UBND xã Sơn Tân. Trạm Y tế phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức truyền thông về nội dung: […]