Kết quả thực hiện các chỉ số chất lượng năm 2016 của khoa phụ sản

0
916

– Thực hiện cải tiến chất lượng năm 2016. Khoa Phụ sản thực hiện 03 chỉ số. Trong đó có chỉ số : Trẻ sơ sinh khỏe mạnh đẻ thường được tiếp xúc “da kề da” với mẹ và cho bú sớ trong vòng 01 giờ đầu ngay sau sinh đạt từ 72- 74 %

– Kết quả thực hiện đến hết tháng 11/2016: 387/396 đạt 98 %

z544517282330_07421e30667dc9b2946392991be5f2bc

– Bộ tiêu chí 2.0 ban hành 18/11/2016. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch bổ sung chỉ số chất lượng này là: Tỷ lệ các trường hợp mổ đẻ được thực hiện đầy đủ cắt rốn chậm, da kề da, bú sớm trong 01 giờ đầu sau sinh đạt tối thiểu 30 % số trường hợp đủ điều kiện áp dung.

Kết quả thực hiện đến nay: 

– Hình ảnh…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chỉ số này trong những năm tiếp theo có thể đạt trên tỷ lệ 30% của Bộ tiêu chí đưa ra.