TYT CAM HẢI TÂY

1.Tên đơn vị:Trạm y tế Cam Hải Tây
Lịch sử hình thành:
– Năm 2007
2. vị trí địa lý:
– Tọa lạc tại: Thôn Bãi Giếng II- Xã Cam Hải Tây- Cam Lâm- Khánh Hòa
– Địa hình:1191,67km
– Số thôn:03
– Tổng dân số hiện tại: 5789
3.Nhân viên trạm: 06
– BS: 00
– Ysĩ:03,
– ĐD:02,
– NHS: 01
4.Chức năng, nhiệm vụ của Trạm, Đội, PK.
-khám chữa bệnh
-Thực hiện các chương trình y tế quốc gia.
-Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh
Trưởng Trạm: