TYT CAM ĐỨC

  1. Tên đơn vị: Trạm Y tế TT Cam Đức   Trưởng Trạm: Ys Võ Thị Điền
    2. Lịch sử hình thành:
    Trạm Y tế TT Cam Đức được thành lập từ trước năm 1975 do nhân dân trong xã đóng góp xây dựng.
    Đến năm  1975 sau khi đất nước thống nhất, Trạm Y tế  TT Cam Đức được chính quyền Cách mạng tiếp quản và đưa vào hoạt động cho đến nay. (có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp)
  2. Vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: TDP Nghĩa Đông
– Địa hình: 0,8 km
– Có: 12 tổ dân phố
– Tổng dân số hiện tại:   4291  khẩu, 17468 hộ

  1. Nhân viên trạm:

– Bs: không

– Y Sĩ: 03
– NHSTH: 01
– DSTH:  01
– ĐDSH:  01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế ………..:

– khám chữa bệnh.
– Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
– Phòng chống dịch bệnh.
– Tuyên truyền, tư vấn và thực hiện các chương trình quốc gia mục tiêu quốc gia.