TYT CAM HIỆP BẮC

DSC02900

 1. Tên Trạm: TRẠM Y TẾ XÃ CAM HIỆP BẮC

  1. Lịch sử hình thành:

            – Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc được hình thành khi được tách từ xã Cam Hiệp vào năm 1988.Hiện nay được xây mới và đã đưa vào sử dụng năm 2007.

  1. vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: thôn Trung Hiệp II, nằm cách đường Tỉnh Lộ 3 khoảng 200 m về hướng Đông.
– Phía Đông: giáp Cam Hải Tây;
– Phía Tây: giáp núi hố mây;
– Phía Nam: giáp Cam Hiệp Nam;
– Phía Bắc: giáp Cam Hoà.
– Địa hình: Trung du (khoảng 15 km2)
            – Có mấy thôn: 02
            – Tổng dân số hiện tại: 3492

  1. Nhân viên trạm: 07

            – YS: 04
            – DS-TC: 01
            – NHS-TC: 01
            – BV: 01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm:

            – Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
            – Thực hiện các chương trình quốc gia về y tế.
            – Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe.
            – Tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trưởng trạm: Trần Thị Cúc