Trang chủ Hoạt động

Hoạt động

Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022

0
Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022 Thông tin,số liệu hoạt động của BV (Bảng KTBV) năm 2022

Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022

0
Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022 Kết quả khảo sát hài lòng NVYT năm 2022

Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022

0
Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022 Kết quả khảo sát hài lòng NB năm 2022

Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022

0
Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022 Kết quả đánh giá Bộ tiêu chí CLBV Việt Nam năm 2022

BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0)

0
BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0) BC kết quả đánh giá BV an toàn PCD COVID-19 (2.0)

Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022 (Theo 07 nội dung kèm QĐ...

0
Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022 (Theo 07 nội dung kèm QĐ 3186 của BYT) Bảng tổng hợp chấm điểm KTBV năm 2022...

Bảng giá DVKT Khám, chữa bệnh thực hiện tại TTYT Cam Lâm năm 2022

0
Bảng giá DVKT Khám, chữa bệnh thực hiện tại TTYT Cam Lâm năm 2022 ...

Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích và trích sao hồ sơ bệnh...

0
273 (QT5) cấp chứng nhận thương tích 273 (QT6) trích sao hồ sơ bệnh án

Các qui chế, quy trình thủ tục điều hành tại TTYT Cam Lâm

0
NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN QD phe duyet KH CTCL cua Khoa-Phong QD phan cong PT QLCLBV cac phan cua Bo TC 2.0 QD phan cong NV...
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!