TYT SUỐI CÁT

 

1. Tên đơn vị: Trạm Y tế xã Suối  Cát    Trưởng Trạm: Ysĩ Võ Văn Long
2.Lịch sử hình thành:
Trạm Y tế xã Suối Cát được thành lập vào năm 1972 do nhân dân trong xã đóng góp xây dựng.
Đến năm 1975 sau khi đất nước thống nhất, Trạm Y tế Suối Cát được chính quyền Cách mạng tiếp quản và đưa vào hoạt động cho đến nay.

  1. vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: thôn Tân Xương 1 xã Suối Cát huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.
– Địa hình: 10,34km2
– Có: 07 thôn
– Tổng dân số hiện tại: 9491 khẩu, 2239 hộ

  1. Nhân viên trạm:

– YSĩ: 03
– NHSTH: 01
– DSTH: 01
– ĐDSH: 01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế Suối Cát:

            – khám chữa bệnh.
                        – Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
                        – Phòng chống dịch bệnh.
                        -Tuyên truyền, tư vấn và thực hiện các chương trình quốc gia mục tiêu quốc gia.