TYT CAM AN BẮC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TRẠM Y TẾ CAM AN BẮC

 1. Lịch sử hình thành:

– Được thành lập từ năm 1973.

– Năm 1975 sau khi đất nước thống nhất, Trạm Y tế củ được Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tận dụng và sử dụng bình thường.

– Năm 2007 được tổ chức Atlantic tài trợ xây dựng lại cho đến ngày nay.

 1. Các hoạt động chung vủa Trạm Y tế
 2. Thông tin chung:
 3. Tên đơn vị : TRẠM Y TẾ XÃ CAM AN BẮC.
 4. Địa chỉ: thôn Triệu Hải, xã Cam An Bắc. huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
 5. Điện thọai: 0258.3994.327
 6. Có: 05 thôn.
 7. Tổng dân số: 5666 khẩu; 1394 hộ.
 8. Cơ quan chủ quản: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.
 9. Cơ quan quản lý trực tiếp: Trung Tâm Y tế huyện Cam Lâm.
  7. Email: tyt.camanbac.cl@gmail.com
 10. Thông tin riêng:
 11. Lãnh đạo và nhân viên Trạm Y tế:
  – Trưởng Trạm:

+ YS Diệp Đức Quyền.                                           Điện thoại:  0916547485

– Nhân viên: 

+ YS Vũ Ngọc Hoài Nhi.                              Điện thoại:  0948584504

+ YS Nguyễn Thị Thanh Thảo                      Điện thoại:  0979188877

+ DSTH Nguyễn Thị Thanh Nguyệt.            Điện thoại:  0944245474

+ NHS.TH Nguyễn Thị Hồng Loan              Điện thoại:  0942034308

+ Bảo vệ Trịnh Tấn Linh.                              Điện thoại: 0974764366

+ Cán bộ DS Trần Thị Ngọc Điệp.                Điện thoại: 0918213828

 1. Cơ cấu tổ chức trạm y tế:

– Tổng số Viên chức: 07; – Y sỹ đa khoa: 03; – Nữ Hộ Sinh Cao đẳng: 01
– Dược sỹ Cao đẳng: 01; – Bảo vệ: 01; – Dân số: 01
– Y tế thôn: 08

+ Chin Văn Khánh.                             Điện thoại: 0984874689; 0919652623

+ Nguyễn Đình Cương.                       Điện thoại: 0978501680; 0829563106

+ Nguyễn Văn Bình.                           Điện thoại: 0985972664; 0919595095

+ Nguyễn Cường.                               Điện thoại: 0989812820; 0919986580

+ Diệp Đức Hiền   .                             Điện thoại: 0983327179; 0825413286

+ Nguyễn Thị Kiều Sương.                 Điện thoại: 01688410995

+ Bùi Thị Kim Liên                             Điện thoại: 0338101337

+ Phạm Thị Mỹ Trang.                        Điện thoại: 0917217934

III- Chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế

Điều 1. Chức năng

 1. Trạm Y tế xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ ban đầu (CSSKBĐ) cho Nhân dân trên địa bàn xã.
 2. Trạm Y tế xã có trụ sở riêng, có con dấu để giao dịch và phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 2. Nhiệm vụ

 1. Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật
 2. a) Về Y tế dự phòng

– Thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về Tiêm chủng mở rộng; phòng, chống dịch bệnh trên địa phương.

– Giám sát, thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm: bệnh Sốt rét; Tay – Chân – Miệng; Sốt Xuất huyết Dengue (SXHD)…; HIV/AIDS; phát hiện và báo cáo kịp thời các ca bệnh truyền nhiễm xảy ra trên địa phương.

– Hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về Vệ sinh môi trường (VSMT), các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tại cộng đồng; phòng chống tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn; Y tế học đường; dinh dưỡng cộng đồng theo quy định của pháp luật.

– Tham gia kiểm tra, giám sát và triển khai các hoạt động về An toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

 1. b) Về khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp, ứng dụng Y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh:

– Thực hiện sơ cứu, cấp cứu ban đầu;

– Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật;

– Kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại trong khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp dùng thuốc và các phương pháp không dùng thuốc; ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân;

– Tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

 1. c) Về Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS):

–  Triển khai các hoạt động chuyên môn về quản lý thai và đỡ đẻ thường;

– Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Chăm sóc sức khỏe Bà mẹ, trẻ em (CSSKBM-TE) theo phân tuyến kỹ thuật và phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định của pháp luật.

 1. d) Về cung ứng thuốc thiết yếu:

– Quản lý các nguồn thuốc, vắc xin được giao theo quy định;

– Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả;

– Phát triển vườn thuốc nam mẫu phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

đ) Về quản lý sức khỏe cộng đồng:

– Triển khai việc Quản lý sức khỏe hộ gia đình, Người cao tuổi, các trường hợp mắc Bệnh truyền nhiễm, Bệnh mạn tính không lây.

– Phối hợp thực hiện quản lý sức khỏe học đường.

 1. e) Về truyền thông, giáo dục sức khoẻ:

– Thực hiện cung cấp các thông tin liên quan đến bệnh, dịch; tiêm chủng; các vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng và tuyên truyền biện pháp phòng, chống;

– Tổ chức tuyên truyền, tư vấn, vận động quần chúng cùng tham gia thực hiện công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ Nhân dân; công tác DS-KHHGĐ.

 1. Hướng dẫn về chuyên môn và hoạt động đối với đội ngũ nhân viên YTT.
 2. a) Đề xuất với TTYT về công tác tuyển chọn và quản lý đội ngũ nhân viên YTT.
 3. b) Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật đối với nhân viên YTT, làm công tác CSSKBĐ và cô đỡ thôn, theo quy định của pháp luật;
 4. c) Tổ chức giao ban định kỳ và tham gia các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn đối với đội ngũ nhân viên YTT, theo phân cấp.
 5. Phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể liên quan để triển khai thực hiện công tác DS-KHHGĐ; thực hiện cung cấp dịch vụ KHHGĐ theo phân tuyến kỹ thuật và theo quy định của pháp luật;
 6. Tham gia kiểm tra các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân và các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân:
 7. a) Tham gia, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân trên địa bàn xã;
 8. b) Phát hiện, báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động Y tế vi phạm pháp luật, các cơ sở, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ không bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường Y tế trên địa bàn xã.
 9. Thường trực Ban Chăm sóc sức khỏe cấp xã về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn:
 10. a) Xây dựng kế hoạch hoạt động CSSK, xác định vấn đề sức khỏe ưu tiên trên địa bàn, trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt;
 11. b) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về CSSKBĐ cho Nhân dân trên địa bàn, trình Giám đốc TTYT huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.
 12. Thực hiện kết hợp quân – dân y theo tình hình thực tế ở địa phương.
 13. Chịu trách nhiệm quản lý nhân lực, tài chính, tài sản của đơn vị theo phân công, và theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của chuyên ngành.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc TTYT và Chủ tịch UBND cấp xã giao.

Căn cứ vào điều kiện, năng lực của Trạm Y tế, TTYT huyện trình Giám đốc Sở Y tế trực thuộc Trung ương quy định Trạm Y tế được thực hiện những nhiệm vụ cụ thể về khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu CSSK của Nhân dân theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế.

Điều 3. Tổ chức và nhân lực

 1. Tổ chức:
 2. a) Trạm Y tế xã có 01 Trưởng trạm ;
 3. b) Viên chức làm việc tại TYT chịu trách nhiệm phụ trách lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng trạm bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của TYT theo quy định
 4. c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, và luân chuyển, điều động viên chức làm việc tại TYT do Giám đốc TTYT quyết định theo thẩm quyền và phân cấp quản lý ở địa phương.
 5. Nhân lực: Cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng của từng chức danh nghề nghiệp làm việc tại TYT xã xác định trên cơ sở nhu cầu thực tế, khối lượng công việc và đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của đơn vị hành chính cấp xã nơi có TYT.

 

 

Điều 4. Mối quan hệ

 1. TYT xã là đơn vị Y tế trực thuộc TTYT huyện, chịu sự quản lý toàn diện, điều hành trực tiếp của Giám đốc TTYT huyện.
 2. TYT xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND cấp xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
 3. TYT xã có mối quan hệ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở cấp xã và Trưởng thôn, trong việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động CSSK cho Nhân dân trên địa bàn.
 4. Quy mô, năng lực, trang thiết bị:

– Các phòng chức năng hiện có:

+ Phòng họp;  Phòng Truyền thông giáo dục sức khỏe;

+ Phòng sanh, phòng khám phụ khoa, phòng hậu sản;

+ Phòng Khám bệnh, phòng lưu bệnh;

+ Phòng Dược; Phòng trực; Phòng tiệt khuẩn.

 1. Tên các thôn và nhân viên Y tế thôn đang quản lý:

+ Thôn T.Hải:          Nguyễn Đình Cương và Nguyễn Văn Bình phụ trách.

+ Thôn C.Tùng:       Nguyễn Cường và Diệp Đức Hiền phụ trách.

+ Thôn H.Lương:    Nguyễn Thị Kiều Sương Và Bùi Thị Kim Liên phụ trách

+ Thôn Thủy Ba:     Phạm Thị Mỹ Trang phụ trách

+ Thôn Tân An:       Chin Văn Khánh phụ trách.

 1. Máy móc trang thiết bị hiện có:

Hiện tại TYT xã Cam An Bắc đã được trang bị cho một số thiết bị Y tế phục vụ chuyên môn như sau: 02 bộ máy đo huyết áp điện tử.