Xã hội

Đến 7 giờ ngày 6-9, Khánh Hòa có thêm 189 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 6-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 5-9 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 1-9, Khánh Hòa có thêm 129 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 1-9, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 31-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 27-8, Khánh Hòa có thêm 188 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 27-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 26-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 26-8, Khánh Hòa có thêm 71 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 26-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 25-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Công điện về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh...

0
Tối 24-8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch...

Đến 7 giờ ngày 23-8, Khánh Hòa có thêm 149 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 23-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 22-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện...

0
Tối 19-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng,...

Đến 7 giờ ngày 16-8, Khánh Hòa có thêm 143 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 16-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 15-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 13-8, Khánh Hòa có thêm 129 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 13-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 12-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 12-8, Khánh Hòa có thêm 58 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 12-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 11-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 11-8, Khánh Hòa có thêm 57 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 11-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 10-8 đến 7 giờ sáng nay, có...

Đến 7 giờ ngày 10-8, Khánh Hòa có thêm 53 bệnh nhân mắc Covid-19...

0
Sáng 10-8, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 17 giờ ngày 9-8 đến 7 giờ sáng nay, có...