Công điện khẩn của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

0
1571

Tối 19-8, UBND tỉnh Khánh Hòa có công điện khẩn về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới. Theo đó, đối với thành phố Nha Trang, huyện Vạn Ninh: Tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao. Đối với các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm; thị xã Ninh Hòa và thành phố Cam Ranh: Áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ với một số biện pháp nâng cao. Đối với huyện Khánh Sơn: Áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau đây là toàn văn công điện.

Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202108/cong-dien-khan-cua-ubnd-tinh-khanh-hoa-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-mot-so-giai-phap-cap-bach-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-trong-tinh-hinh-moi-8225965/

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here