Trang chủ Hoạt động Danh Mục Kỹ Thuật

Danh Mục Kỹ Thuật

QUI TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI CÁC TRAM Y TẾ

0
Vui lòng bấm vào Link bên dưới để xem: 👉 QUY TRINH KỸ THUẬT TẠI TRẠM Y TẾ 👉 PHỤ LỤC QUY TRINH KỸ THUẬT TẠI...

QUI TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN

0
Vui lòng bấm vào Link bên dưới để xem: 👉 QUY TRÌNH KỸ THUẬT THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN 👉 PHỤ LỤC QUY TRÌNH TẠI BỆNH...

Quyết định về việc ban hành bổ sung các quy trình kỹ thuật chuyên...

0
Quyết định về việc ban hành bổ sung các quy trình kỹ thuật chuyên môn thực hiện tại bệnh viện cam lâm

Quyết định về việc ban hành bổ sung các quy trình kỹ thuật chuyên...

0
Quyết định về việc ban hành bổ sung các quy trình kỹ thuật chuyên môn thực hiện tại trạm y tế

Quy trình xét nghiệm nhanh kháng thể Vi rut Sars Cov-2

0
Quy-trinh-xet-nghiem-nhanh-khang-the-khang-vi-rut-sars-cov-2

Quy trình lấy bảo quản, đóng gói và vận chuyển máu

0
Quy-trinh-lay-bao-quan-dong-goi-va-van-chuyen-mau-benh-pham-corona (1)

Quy trình Danh mục kỹ thuật thuộc tuyến

0
Quy-trinh-danh-muc-ky-thuat-thuoc-tuyen

Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật

0
Danh mục kỹ thuật TTYT Cam Lâm Danh mục kỹ thuật TYT Suối Tân Danh mục kỹ thuật TYT Suối Cát Danh mục kỹ thuật TYT Sơn...

Về việc triển khai các danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh đã được...

0
Về việc triển khai các danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh đã được sở y tế phê duyệt bổ sung năm 2020  

Triển khai các DMKT khám chữa bệnh được Sở Y Tế phe duyệt.

0
  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT KHÁM BỆNH TẠI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SUỐI TÂN. ...

Danh Mục Kỹ Thuật Khám Chữa Bệnh Thực Hiện Tại Trung Tâm Y Tế...

0
Quyết định về việc phê duyệt bổ dung danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh... ( phụ lục.) Quyết định phê duyệt bổ sung danh...