Khoa Truyền Nhiễm

BS Nhi

BS Nguyễn Hữu Nhi – Trưởng Khoa Truyền Nhiễm

knhiem