Trang chủ Hoạt động Cải cách hành chính

Cải cách hành chính

Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích và trích sao hồ sơ bệnh...

0
273 (QT5) cấp chứng nhận thương tích 273 (QT6) trích sao hồ sơ bệnh án

Các qui chế, quy trình thủ tục điều hành tại TTYT Cam Lâm

0
NỘI DUNG CÁC VĂN BẢN QD phe duyet KH CTCL cua Khoa-Phong QD phan cong PT QLCLBV cac phan cua Bo TC 2.0 QD phan cong NV...
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!