TYT SƠN TÂN

 

  1. Tên đơn vị: Trạm Y tế xã Sơn Tân, Trưởng Trạm: CN Nguyễn Thị Hồng Hương
    2. Lịch sử hình thành:
    Trạm Y tế xã Sơn Tân được vào năm.. do nhân dân trong xã đóng góp xây dựng.
    Đến năm 1992 sau khi đất nước thống nhất, Trạm Y tế Sơn Tân được chính quyền đưa vào hoạt động cho đến nay.
  2. Vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: Thôn Va Ly
– Địa hình:
– Có: 02 thôn
– Tổng dân số hiện tại: 1226 khẩu, 301 hộ

  1. Nhân viên trạm:

– Bs: 01

– Y Sĩ: 02
– Cử nhân Hộ sinh: 01
– DSTH: 00
– ĐDSH: 00

– ĐDTH: 01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế Sơn Tân:

– Khám chữa bệnh.
– Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
– Phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, chăm sóc SKSS
– Tuyên truyền, tư vấn và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia Y tế.

– Thực hiện nhiệm vụ do cấp trên phân công.