TYT SƠN TÂN

1.Tên đơn vị: Trạm Y tế xã Sơn Tân , Phó Trưởng trạm: Nguyễn Thị hồng Hương
2. Lịch sử hình thành:
– được thành lập từ năm 1994
3. vị trí địa lý:
– Tọa lạc tại: Thôn VaLy – xã Sơn Tân – Huyện Cam Lâm – Tỉnh Khánh Hòa.
– Địa hình: 5232.38 ha
– Có mấy thôn: 02 thôn
– Tổng dân số hiện tại: 958 người
4. Nhân viên trạm: 07
– BS: 01
– YS : 03
– HS : 02
– Bảo vệ : 01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm, Đội, PK.

            – khám và điều trị bệnh
           – phòng chống dịch bệnh