PK ĐK SUỐI TÂN

1.Tên đơn vị: PK SUỐI TÂN

2. Lịch sử hình thành:

– Bắt đầu đi vào hoạt động năm 2008

3. Vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: Thôn Dầu Sơn- Suối Tân
–  Khu vực có 04 Thôn
– Tổng dân số hiện tại: 9476 dân

4. Nhân viên Phòng khám

– BS:               1
– YS:               5
– ĐD:              4
-NHS:             3
-KTVXN:       1
-KTVXQ:       1
-Hộ Lý:          1

5. Chức năng, nhiệm vụ của PK.

-Sơ cấp cứu ban đầu
-Khám và điều trị cho bệnh nhân
-Phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong vùng

Trưởng: BS NGUYỄN ĐỨC TIN