TYT SUỐI TÂN

 

  1. Tên đơn vị: Trạm Y tế xã Suối Tân    Trưởng Trạm: CNĐD Dương Đức Trí
    2. Lịch sử hình thành:
    Trạm Y tế xã Suối Tân được thành lập vào năm 1978, sau khi tách xã Suối Cát thành 2 xã Suối Tân và Suối Cát, Trạm y tế do nhân dân trong xã đóng góp xây dựng hoạt động cho đến nay.
  2. Vị trí địa lý:

– Tọa lạc tại: thôn Đồng Cau, Suối Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa.
– Địa hình: Đồng bằng
– Có: 4 thôn
– Tổng dân số hiện tại: 10.524 khẩu, 2.565 hộ

  1. Nhân viên trạm:

– Y Sĩ: 03
– NHSTH: 01
– DSCĐ: 01
– CNĐD: 01

– DSV: 01

  1. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế Suối Tân:

– Khám chữa bệnh.
– Chăm sóc sức khỏe ban đầu.
– Phòng chống dịch bệnh.
– Tuyên truyền, tư vấn và thực hiện các chương trình quốc gia mục tiêu quốc gia.

+ Phòng chống và theo dõi điều trị các bệnh không lây nhiễm như: THA, ĐTĐ, hen PQ, COPD, Tâm thần PL, Động kinh….

+  Phòng chống và theo dõi điều trị các bệnh lây nhiễm như: Lao, Phong, Sốt rét, Sốt XH, HIV, COVID-19……

+ Chương trình Dân số- phát triển.

+ Chương trình SKSS

+ Chương trình TCMR

+ Chương trình VSATTP