TYT CAM THÀNH BẮC

1. Lịch sử hình thành:
Cam Thành Bắc là một xã đồng bằng trung du ven biển với diện tích khoản 16km ( 2096ha), dân số trung bình khoảng 15.570. Đời sống của người nhân dân chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, mức sống của người dân thuộc loại trung bình.

Trạm y tế xã từ cơ sở của nhà dân đã được nâng cấp để hoạt động và năm 2007 được dự án Alattic xây dựng mới hoàn toàn theo chuẩn của Bộ y tế. Trang thiết bị y tế được bổ sung và thay thế mới có đầy đủ y dụng cụ và cơ số thuốc thiết yếu đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tình hình mới.

Mạng lưới y tế xã được củng cố, kiện toàn phát triển, số lượng nhân viên y tế của trạm từ 03 nhân viên đến nay có 06 nhân viên, trong đó có 01 nhân viên đang học Bác sỹ tại Huế, y tế thôn bản 14 người hoạt đông trên 08 thôn hăng hái nhiệt tình có hiệu quả góp phần tích cực cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
2. vị trí địa lý:
– Tọa lạc tại: Thôn Suối Cam Xã Cam Thành Bắc, dọc theo tuyến QL 1A,
– Địa hình: đồng bằng trung du ven biển 16 km( diện tích 2096 ha)
– Có mấy thôn: 08.
– Tổng dân số hiện tại: 15.570 Người.
3. Nhân viên trạm:
– BS: ( đang học BS ở Huế :01)
– Y sỹ : 01
– ĐDTH: 01
– HSTH: 02
– Dược tá: 01
– 14 CTV y tế thôn bản
4. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm: – Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:
5. Phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân :
a. Công tác phòng bệnh:
Phát hiện và khống chế kịp thời các bệnh, dịch các bệnh không để dịch lớn sẩy ra. Trong nhiều năm qua các bệnh truyền nhiễm có vaccin tiêm phòng các trường hợp mắc và tử vong của các bệnh sốt xuất huyết, sốt rét , bệnh tả , bệnh đường ruột, bệnh viêm não nhật bản, viêm gan siêu vi B và các bệnh lây qua đường tình dục …. Duy trì thanh toán bệnh bại liệt, uốn ván sơ sinh trên địa bàn xã
Công tác phòng chống dịch bệnh nói chung các chương trình quốc gia phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và chương trình HIV/AIDS đạt được nhiều thành quả tốt.
Duy trì và đảm bảo an toàn trong tiêm chủng mở rộng không có trường hợp tai biến nào sẩy ra. Phục hồi chức năng cho người tàn tật, ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi.
Phong trào vệ sinh phòng bệnh được chú trọng , 8/8 thôn đạt làng văn hóa sức khỏe, y tế học đường phát triển, duy trì và hoạt động tốt.
b. Công tác khám chữa bệnh:
Tập thể viên chức trạm y tế nhiệt tình có kinh nghiệm, chuyên môn .Chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế tại trạm không ngừng được cải thiện. Mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản được cung cấp đầy đủ và có chất lượng, công tác đỡ đẻ, công tác kế hoạch hóa gia đình thực hiện tốt không để xẩy ra các tai biến hay biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Đến nay xã đã có chi hội y học dân tộc thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và hướng dẫn sử dụng thốc nam.
Đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu tại trạm 24/ 24 giờ; thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, quy định về y đức và các quy định của ngành trong công tác điều trị
Đảm bảo công tác khám chữa bệnh công bằng cho mọi đối tượng, tạo điều thuận lợi cho mọi tầng lớp nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế xã.
c. Y học cổ ruyền:
Phát triển vườn cây thốc nam tại trạm y tế với số lượng trên 40 cây các loại
Đến nay xã đã có chi hội y học dân tộc và cơ sở chẩn tri y học cổ truyền thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và hướng dẫn người dân sử dụng thốc nam.
d. Kết hợp quân dân y:
Tạo được mối quan hệ hỗ trợ tích cực giữa y tế xã và bệnh xá lữ đoàn 101hải quân trong điều trị, chăm sóc và hoạt động y tế dự phòng cho bộ đội và nhân dân trong xã.
e. Dược và trang thiết bị:
Trạm y tế có đầy đủ cơ số thuốc thiết yếu, hóa chất theo quy định và cung cấp theo nhu cầu của ngừơi dân.
Đảm bảo hệ thống cung cấp thuốc các đại lý thuốc và các quầy thuốc bán lẻ, đảm bảo an toàn sử dụng thuốc theo quy định.
Về trang thiết bị: Có đầy đủ chủng loại thiết bị y tế theo dang mục quy định của Bộ y tế . Xử lý chất thải theo quy định của nghành.
5.1. Thực hiện chính sách tài chính y tế:
Đảm bảo chế độ chính sách đầy đủ cho cán bộ y tế xã và nhân viên y tế thôn bản khuyến khích tạo điều kiện cho cán bộ để yên tâm công tác tại xã .
Cấp đầy đủ ngân sách cho y tế hoạt động, huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân .
5.2. Phát triển nguồn lực:
Liên tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế về trình độ quản lý, trình độ chuyên môn có đầy đủ các chức danh theo chuẩn quốc gia về y tế xã.
Ngoài ra công tác giáo dục chính trị và tư tưởng được chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm và y đức cho cán bộ nhân viên trạm.
5.3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước:
Thực hiện nghiêm túc luật bảo vệ sức khỏe, Luật dược và pháp lệnh hành nghề tư nhân. Kiểm tra hoạt động y tế tư nhân trên địa bàn xã.
Phối hợp với các ban nghành đoàn thể kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường , vệ sinh lao đông …
Giảm bớt thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh tránh gây phiền hà cho người bệnh .
Thực hiện đúng luật ngân sách và chính sách của nhà nước về chế độ tài chính.
5.4. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa y tế:
Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiẻm y tế tự nguyện để tiến đến bảo hiểm y tế toàn dân .
Lồng ghép các hoạt động y tế vào các hoạt động của ban ngành đoàn thể nhằm nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ngoài ngân sách nhà nước đã huy động thêm đóng góp của nhân dân theo các hình thức lập quỹ sự nghiệp y tế xã.
5.5. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin- giáo dục- truyền thông.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe đại đa số người dân đã hiểu và tự giác tham gia rền luyện thể dục thể thao năng cao thể lực, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ của người dân
Tuyên truyền vận độngc nhân dân tham gia bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe cho bản thân và cộng đồng bằng nhiều hình thức: đài truyền thanh xã, tuyên truyền nhóm, thăm hộ gia đình.
Triển khai chương trình an toàn cộng đồng, cán bộ đảng và viên y tế tham gia vận động, tuyên truyền về an toàn gia giao thông cho nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành luật an toàn giao thông vừa để bảo vệ mình đồng thời làm gương cho nhân dân.

Trưởng trạm: HÀ THỊ THU LƯƠNG