Doanh nghiệp

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn...

0
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt...

1628. Hướng dẫn khảo sát online về thực trạng phá thai tại Việt Nam...

0
Xem tiếp tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/21.10.2020.-Huong-dan-khao-sat-online.pdf

1628. Về việc triển khai khảo sát online về thực trạng phá thai tại...

0
Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/10/1628.-về-việc-triển-khai-khảo-sát-online-về-thực-trạng-phá-thai-tại-việt-nam.pdf

Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên Dân số

0
Xem tại đây: http://ytecamlam.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/5.Tập-huấn-nghiệp-vụ-cho-đội-ngũ-cộng-tác-viên-dân-số.pdf

Đẩy mạnh truyền thông hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới...

0
  Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới...