Báo cáo

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 9 tháng...

0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 9 tháng đầu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 6 tháng...

0
Quyết định Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN 6 tháng đầu năm 2023

QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN năm 2023

0
QUYẾT ĐỊNH Về việc công khai dự toán thu – chi NSNN năm 2023

BC Nội dung 2-Đánh giá CLBV (83TC) năm 2021

0
BC Nội dung 2-Đánh giá CLBV (83TC) năm 2021

BC Nội dung 1-Bảng KTBV(Số liệu-thông tin về chuyên môn) năm 2021

0
BC Nội dung 1-Bảng KTBV(Số liệu-thông tin về chuyên môn) năm 2021

BC-Nội dung 3-Kết quả khảo sát sự hài lòng của NVYT năm 2021

0
162-BC-Nội dung 3-Kết quả khảo sát sự hài lòng của NVYT năm 2021

159-BC-Nội dung4,5(BV an toàn PCD và công tác thu dung điều trị Covid-19) năm...

0
BC-Nội dung4,5(BV an toàn PCD và công tác thu dung điều trị Covid-19) năm 2021
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!