Khoa Nhi

KHOA NHI

Khoa nhi được thành lập vào năm 2009 với tên gọi là khoa Sản – Nhi. Đến năm 2010 chính thức thành Khoa Nhi riêng biệt.

– Nhiệm vụ chính: Cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhi từ 01- 15 tuổi và bệnh nhi sơ sinh.

– Nhân lực khoa nhi hiện tại 10 người bao gồm:

+ Ths BS Huỳnh Thị Hoa – Phó Trưởng Khoa

+ BS: Phạm Thị Thu Tâm

+ Điều dưỡng Trưởng: Phan Thị Hòa

+ 02 YSĐK: Lê Sỹ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

+ 01 HSTC: Hoàng Thị Hồng Thủy

+ 04 ĐDTC: Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Ạ Bình, Nguyễn Thị Hường, Tạ Thị Liên Hoàng