Phòng Khám ĐKKV Cam An Nam

1. Tên đơn vị: Phòng Khám Cam An Nam
2. Lịch sử hình thành:
– Cam An Nam là một xã trung du miền núi, đời sống của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.
– Phòng khám được xây dựng năm 1992 nhằm phục vụ công tác khám và điều trị cho nhân dân khu vực phía nam huyện Cam Lâm.Trang thiết bị y tế dụng cụ được trang bị đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
3. Vị trí địa lý:
– Tọa lạc tại: thôn vĩnh đông , xã Cam An Nam.
– Địa hình : Trung du miền núi
– Gồm các thôn: Vĩnh Nam,Vĩnh Trung,Vĩnh Đông, Cửa Tùng, Tân An, Triệu Hải,Thủy Ba, Hiền Lương, Vĩnh Thái,Suối Cát, Quảng Đức, Văn Sơn, Văn Thủy 1, Văn Thủy 2, Tân Lập, Tân Sinh Tây và một số thôn thuộc Thành phố Cam Ranh.
4. Nhân viên Phòng Khám:
– Bác sỹ : 01
– Y sỹ : 04
– ĐD : 03
– NHS : 03
– KTV : 01
– Dược : 01
– Hộ Lý : 01
5. Chức năng, nhiệm vụ của phòng khám:
– Khám bệnh và điều trị nội, ngoại trú.