TYT CAM HẢI ĐÔNG

1.Tên đơn vị: Trạm y tế Cam Hải Đông

2. Lịch sử hình thành:
– Năm 2008
3. vị trí địa lý:
– Tọa lạc tại: Thôn Thủy triều- xã Cam Hải Đông
– Địa hình: 3863km
– Có mấy thôn: 02
– Tổng dân số hiện tại: 3085
4. Nhân viên trạm: 08
-BS: 01(đang học tại Huế)
-Y SỸ: 02
-ĐDTH: 03
-NHS: 01
-BV: 01
5. Chức năng, nhiệm vụ của Trạm:
-Khám chữa bệnh
-Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
-Triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế
-Tuyên truyền vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.