Công điện về triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

0
1293
Tối 24-8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 với một số biện pháp bổ sung, nâng cao; hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh thực hiện theo Chỉ thị 19; huyện Trường Sa thực hiện nghiêm quy định 5K.
Dưới đây là toàn văn công điện:
Nguồn: https://baokhanhhoa.vn/infographic/202108/cong-dien-ve-trien-khai-cac-giai-phap-cap-bach-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-tinh-trong-tinh-hinh-moi-8226484/

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here