Mục lưu trữ: Tin hoạt động trong tỉnh

Đoàn phẫu thuật của bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà về Trung tâm Y tế Cam Lâm chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật Bệnh trĩ theo phương pháp Longo!

Ngày 12/4/2018, tại Trung tâm y Tế huyện Cam lâm đã tiếp đoàn phẩu thuật từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh khòa về chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật […]