0
149
Hưởng ứng ngày Quốc tế Người cao tuổi 01/10 với chủ đề:“Gia đình và xã hội hãy tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích”.
* Nội dung truyền thông:
– Truyền thông vận động nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; các nhà hoạch định chính sách; các chức sắc tôn giáo; những người có uy tín trong cộng đồng… về cơ hội, thách thức đối với việc chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi (NCT) nhằm xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chính sách, kế hoạch và đầu tư cho việc chủ động thích ứng với già hóa dân số; xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe thân thiện với NCT nhất là ở gia đình và cộng đồng.
– Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam liên tục tăng, đạt 72,8 tuổi (2009) lên 73,5 tuổi (2017) và 73,6 tuổi (2019) . Năm 2022, tuổi thọ trung bình là 73,6 tuổi (trong đó nam là 71,1 tuổi và nữ là 76,4 tuổi). Tuy tuổi thọ bình quân của người Việt Nam cao nhưng số năm sống khỏe mạnh tính từ lúc sinh mới chỉ đạt 65 năm . Tỷ lệ NCT từ 65 tuổi trở lên trong cơ cấu dân số giai đoạn 2017 – 2020 chiếm từ 8% – 9%. Đến năm 2021, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đạt 8,3%. Số NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế tăng qua các năm, 10.717.450 người (2018); 11.281.071 người (2019); 12.190.504 người (2020); 12.433.901 người (2021). Sau 5 năm, tính đến hết tháng 12/2022, tổng số NCT có thẻ bảo hiểm y tế là 13.165.706 người (tăng 22,8% so với năm 2018) . Trong bối cảnh như vậy, cần tiếp tục chú trọng chăm sóc NCT tại gia đình và cộng đồng. Cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thay đổi hành vi của người dân về: Quyền, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT; từng bước xóa bỏ các định kiến về chăm sóc sức khỏe NCT tại các cơ sở tập trung (nhà dưỡng lão, trung tâm dưỡng lão…); các cơ quan, tổ chức, gia đình và cộng đồng không kỳ thị và coi NCT là gánh nặng; cần quan tâm giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò NCT; nghĩa vụ, trách nhiệm phụng dưỡng NCT của gia đình và cộng đồng có NCT.
– Tuyên truyền về các văn bản của Nhà nước có liên quan đến chăm sóc NCT như: Quyết định số 7618/QĐ-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế phê duyệt đề án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017-2025; Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030; Quyết định số 403/QĐ-BYT ngày 20/01/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030, với mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT và các văn bản liên quan đã ban hành trong năm 2023 của Trung tâm Y tế.
– Đáp ứng ngày càng đầy đủ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của NCT tại gia đình, cộng đồng và trong cơ sở chăm sóc sức khỏe tập trung; thực hiện hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chăm sóc, tự chăm sóc bản thân, nâng cao sức khỏe đối với NCT và gia đình có NCT; đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám, chữa bệnh của NCT với chất lượng ngày càng cao, với chi phí và hình thức phù hợp.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here