Danh sách Người Hành Nghề tại Trung Tâm Y Tế Cam Lâm

0
267

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 2-2024

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế Cam Lâm
2. Địa chỉ: Thị trấn Cam Đức, Cam Lâm – Khánh Hoà
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:  từ 06h00 – 11h30; từ 13h30 – 17h, trực Cấp cứu 24/24 giờ, 7 ngày/tuần
4 Danh sách biến động người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Ghi rõ tại danh sách này Nhân viên nghỉ việc, xin mới thuộc diện quản lý CCHN)
5 Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Danh sách này bao gồm tất cả người đang hành nghề tại đơn vị có CCHN (bao gồm mới và cũ) (ko nhập thôi việc, bỏ việc, chuyển công tác)
STT Họ và tên Số chứng chỉ
hành nghề
Phạm vi hoạt
động chuyên môn
Tên đơn vị Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Vị trí
chuyên môn
Thời gian hành nghề
tại cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác
1 Lê Quang Thi 007510/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Truyền nhiễm TTYT Cam Lâm – P.Giám đốc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. TTYT Cam Lâm- P.Giám đốc Không
2 Nguyễn Đức Trí 000003/KH-CCHN Phòng khám chuyên khoa ngoại TTYT Cam Lâm – Giám đốc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Giám đốc TTYT Cam Lâm Không
3 Trương Quang Tuấn 007141/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phụ trách phòng Không
4 Bùi Thị Thảo Uyên 0002997/KH-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp) TTYT Cam Lâm- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
5 Cao Thị Hòa 0002122/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
6 Phạm Thị Tâm 0002134/KH-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm chích, thay băng đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp) TTYT Cam Lâm- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
7 Võ Thị Ngọc Quyên 004872/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- Phòng Kế hoạch nghiệp vụ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó phòng KHNV Không
8 Nguyễn Hữu Nhi 0002385/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh Nội -Nhi TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
9 Lê Thị Kim Loan 0002106/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn  theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ  về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
10 Lê Thị Hồng Doanh 0002139/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế  cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm ( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
11 Lê Sỹ Tuấn Anh 0002145/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế  cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm ( chích ), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
12 Nguyễn Chí Bảo Kha 0002154/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
13 Mang Thị Chín 0002156/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
14 Hồ Thị Mỹ Hoa 004811/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, điều dưỡng TTYT Cam lâm- Khoa Truyền nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
15 Phạm Thị Đoan Trang 0002383/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
16 Võ Thị Mỹ Thảo 0002127/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
17 Phan Thị Hòa 0002119/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
18 Trịnh Thị Kim Cúc 0002117/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
19 Võ Thị Diệu Hiền 007219/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
20 Hà Kim Thoan 0002104/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
21 Hoàng Anh Tiến 004799/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo qui định tai Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ./. TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
22 Trịnh Thị Trà 006958/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
23 Lê Đăng Khoa 0003369/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
24 Lê Văn Thành 006472/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Bác sĩ Phó trưởng khoa Không
25 Lê Tấn Vinh 0002136/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm- Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
26 Nguyễn Thị Thuý 0002141/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (Tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm- Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
27 Đỗ Thị Thanh Trà 005714/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y, điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
28 Trần Vĩnh Lộc 0002380/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa. Hồi sức cấp cứu.  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
29 Trần Như Ba 0002386/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó khoa Không
30 Hoàng Thị Hằng 0002303/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
31 Nguyễn Loan Vi Khang 0002305/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
32 Nguyễn Thị Khánh Ly 02380/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
33 Vũ Đình Chương 004873/KH- CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số10/2015/TTLT-BYT_BNV ngày  27/05/2015 của Bộ Y Tế, Bộ Nội Vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
34 Phan Thị Thanh Hà 005135/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y, điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
35 Huỳnh Thị Vũ Nhật Li 0002155/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
36 Nguyễn Thế Anh 005958/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y, điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
37 Đặng Ngọc Thanh Quang 0002827/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng.  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
38 Trần Thị Kim Liên 0002299/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
39 Nguyễn Thị Lan Hương 006083/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y, điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
40 Nguyễn Thị Ngọc Trang 0002114/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
41 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 0002207/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
42 Nguyễn Thị Ái Nhi 005445/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quyết định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh , kỹ thuật y, điều dưỡng  TTYT Cam Lâm- Khoa CC-HSTC-CĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
43 Trần Thị Ngọc Bích 0002387/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh Sản phụ khoa. TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa. Không
44 Đinh Trần Hạ Huyền 005637/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
45 Lê Thị Ngọc Diễm 0002111/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Hộ sinh trưởng khoa Không
46 Nguyễn Thị Tố Trinh 0002123/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
47 Trịnh Thị Thu Hương 0002128/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
48 Lê Thị Tuyết Hồng 0003138/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
49 Trương Thụy Lê Hương 0002691/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
50 Trần Thị Châu Âu 0003865/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
51 Huỳnh Thị Kim Thu 0002126/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
52 Bùi Thị Suyên 005098/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
53 Huỳnh Thị Thu Hoa 0002125/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
54 Hoàng Trung Thành 007785/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
55 Trần Thị Yến Oanh 0002112/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- Khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
56 Nguyễn Hoàng Hải 0002384/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó khoa Không
57 Nguyễn Thùy Phương Chi 0001975/KH- CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./. TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
58 Trần Trung Hiếu 005896/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
59 Nguyễn Văn Hiệp 0002308/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
60 Trần Anh Tuấn 007142/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa, ngoại khoa TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
61 Bùi Thị Thường 0002115/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
62 Nguyễn Thị Thùy Dương 000939/QB-CCHN Chăm sóc người bệnh chuyên khoa Gây mê hồi sức TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
63 Đỗ Hoàng Huy Vũ 008370/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Khoa Ngoại Tổng hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
64 Đinh Quang Vĩ 0003256/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
65 Hoàng Thị Xuân Giang 0002378/KH-CCHN Thực hiện chăm sóc người bệnh theo chuyên ngành GMHS TTYT Cam Lâm – Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
66 Huỳnh Thị Thu Thủy 0002101/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
67 Nguyễn Thị Thùy Dung 0002312/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
68 Lê Trần Trọng Hiếu 007227/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
69 Trương Quang Khánh 008348/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó Trưởng Khoa Không
70 Đỗ Trần Nhật Linh 0002298/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
71 Trịnh Thị Ngọc Ánh 004841/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
72 Lê Thị Ninh 007145/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó Trưởng Khoa Không
73 Nguyễn Thị Lệ Thủy 0006411/ĐL-CCHN Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
74 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 005018/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
75 Lương Ngọc Thắng 006475/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
76 Đoàn Thị Mỹ Ngân 044195/HCM-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV  ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
77 Nguyễn Hữu Hoàn 004889/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
78 Võ Thị Diễm My 004316/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa(tại bệnh viện huyện, trạm xá,trạm y tế cấp xã), hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch , đo nhiệt độ, đo huyết áp. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
79 Phan Thị Trúc Mai 0004887/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
80 Hà Thị Thanh 006529/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
81 Nguyễn Thị Ánh Chương 0003942/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
82 Nguyễn Thị Hồng 0002103/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
83 Trương Thị Thanh Thúy 007986/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại quyết định số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm – Khoa Nội TH-YHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân Viên Không
84 Nguyễn Thị Ạ Bình 0002304/KH – CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng Không
85 Nguyễn Thị Hường 0002302/KH- CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng Không
86 Mai Tiểu Phượng 0002300/KH – CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./. TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
87 Nguyễn Thị Minh 0002400/KH- CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng Không
88 Phạm Thị Thanh Xuân 004847/KH – CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./. TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng Không
89 Cao Xuân An Bình 007185/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Bác sĩ Phó trưởng khoa Không
90 Trần Thị Kim Phượng 005688/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Bác sĩ Không
91 Nguyễn Thanh Mai 0003050/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa nội TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
92 Hồ Thị Ảnh 002395/KH-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng khoa Không
93 Nguyễn Thị Dung 0002396/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh y học TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
94 Trần Văn Mão 0002107/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tai Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
95 Nguyễn Tiến Khoa 007349/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
96 Nguyễn Hải Hưng 0002392/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
97 Trần Thị Thanh Trầm 0002390/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm TTYTCam Lâm, Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
98 Hoàng Đình Nam 006027/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Khoa XN-CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
99 Nguyễn Thị Hồng Vinh 005668/KH-CCHN Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường: xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng ( bác sĩ Y học dự phòng) TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phụ trách khoa Không
100 Lê Thị Bích Đầm 0003913/KH-CCHN Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường: xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng ( YHDP) TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
101 Cao Xuân Minh 0003998/KH-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm chích, thay băng đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp) TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
102 Bùi Thị Kim Soa 008267/KH-CCHN Thực hiện phạm vi họat động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
103 Nguyễn Thị Dung 0003972/KH-CCNH Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
104 Phạm Thị Thu Thủy 109/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc, Tủ thuốc của Trạm Y tế TTYT Cam Lâm- Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
105 Đặng Thị Bích Thuyên 646/KH-CCHND Quầy thuốc, Đại lý thuốc, Tủ thuốc của trạm Y tế TTYT Cam Lâm- Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
106 Nguyễn Thị Tuyết Nga 1340/LA-CCHND Nhà thuốc TTYT Cam Lâm-Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phụ trách khoa Không
107 Trần Thị Bích Phượng 532/KH-CCHND Quầy thuốc, Đại lý thuốc, Tủ thuốc của trạm Y tế TTYT Cam Lâm-Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
108 Nguyễn Ngọc Hải Trang 2128/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc TTYT Cam Lâm-Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
109 Nguyễn Thị Xuân Lý 0003882/KH-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã hoặc thực hiện dịch vụ tiêm chích, thay băng đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp) TTYT Cam Lâm-Khoa YTCC-DD&ATTP Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
110 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ 005509/HK-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TRLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm-Khoa YTCC-DD&ATTP Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
111 Nguyễn Thị Kim Hường 0002902/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm-Khoa YTCC-DD&ATTP Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng khoa Không
112 Phạm Hồng Diễm Nữ hộ sinh TTT Cam Lâm- Khoa YTCC-DD&ATTP Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện ((nếu có) Không
113 Nguyễn Đức Tin 0003639/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh đa khoa ( Nhi khoa) TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng phòng khám Không
114 Phạm Thị Thu Phương 0007140/KH-CCHN Khám bệnh chưa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
115 Phan Thị Hồng 0002143/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã)hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
116 Trang Yến Phi 0002135/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã)hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
117  Trần Thị Ngọc Hương 0002140/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
118 Võ Thị Thùy Hương 0003733/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định  tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp cụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
119 Đỗ Huỳnh Trà My 0003284/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2025 quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng phòng khám Không
120 Lê Thị Hồng Hạnh 0003605/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2025 quy định mã số,tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
121 Phạm Thị Lan 0003638/KH-CCHN Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
122 Trần Thị Thu Hằng 0003592/KH-CCHN Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
123 Trịnh Thị Minh Tâm 0003620/KH- CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
124 Mai Xuân Nghiêm 0003328/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về X-Quang TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
125 Nguyễn Lan Thanh Hải 916/KH-CCHND Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc sau: Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế TTYT Cam Lâm- Phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
126 Nguyễn Quốc Dũng 0003783/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng Phòng khám Không
127 Hoàng Thị Thảo Vân 0003704/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng trưởng Không
128 Hồ Minh Quý 0003713/KH-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện,trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay bằng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
129 Lê Thị Nguyệt 0003712/KH-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện,trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay bằng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
130 Nguyễn Thanh Nga 0002142/KH-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện,trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay bằng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
131 Phạm Thị Thanh Huyền 0003694/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
132 Nguyễn Thị Bích diễm 0002124/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
133 Lưu Thị Thu Giang 005572/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
134 Trịnh Thị Hạnh 0003438/KH-CCHN Khám bệnh,chữa bệnh bằng y học cổ truyền TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
135 Nguyễn Thị phương Hồng Dâng 0003724/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
136 Bùi Văn Dung 005020/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế , Bộ Nội Vụ quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sĩ dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
137 Trịnh Thị Thu Thơm 0003794/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
138 Đặng Thị Thùy Linh 0003870/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
139 Hồ Thị Khánh Linh 0004938/KH-CCHN  Chuyên khoa xét nghiệm TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
140 Tống Thị Kim Vương 0002307/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
141 Phạm Thị Thanh Tâm 0004792/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
142 Huỳnh Thị Anh Thư 0002133/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa ( tại bệnh viện huyện , trạm y tế cấp xã), hoặc thực hiện dịch vụ tiêm ( chích) , thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ , đo huyết áp. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
143 Huỳnh Văn Vân 0003987/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
144 Nguyễn T.Phương Hồng Quế 003768/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa(tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã ) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
145 Nguyễn Thanh Tình 003986/KH-CCHN phạm vi hoạt động chuyên môn: chuyên khoa xét nghiệm. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
146 Phùng Thị Thanh Liễu 005023/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. P. Trưởng trạm Không
147 Nguyễn Thị Thu Hà 0003788/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi và siêu âm tổng quát TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
148 Ngô Thị Sơn 0003991/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
149 Trần Thị Kim Phương 0004025/KH-CCHN Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt(tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm(chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt , đo huyết áp. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
150 Phan Đỗ Thị Quyền Quý 005022/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm ( Y sỹ) Không
151 Dương Thị Thanh Tơ 0003919/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên ( Hộ sinh) Không
152 Nguyễn Thị Thành Vinh 004990/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
153 Đỗ Thị Rớt 0003917/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
154 Văn Thị Bích Hường 0003762/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
155 Hồ Thị Phương Thúy 0003698/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng trạm Không
156 Phạm Thị Tuyến 0003707/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa(tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã ) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
157 Đỗ Huyền Trang 004895/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
158 Lê Thị Bích Thủy 0003691/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
159 Nguyễn Thị Mỹ Hoa 004781/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BNV ngày 7 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
160 Mang Thị Kim Lan 004997/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT–BYT-BNV ngày 25/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sĩ TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Y Sĩ (nhân viên)người chịu trách nhiệm hoạt động khám, chữa bệnh + Kiêm nhiệm công tác Dân số Không
161 Nguyễn Thị Hồng Hương 0003763/KH-CCHN Thực hiện hoạt động phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa( Trưởng trạm) Không
162 Nguyễn Văn Thư 0002388/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Bác Sĩ ( nhân viên ) Không
163 Trần Thị Ý 0003918/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn  theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ  về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế Điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Điều dưỡng( nhân viên) Không
164 Mấu Thị Ý Nhi 008469/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT–BYT-BNV ngày 25/5/2015 của Bộ y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sĩ TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Y Sĩ ( nhân viên) Không
165 Nguyễn Thế Sáng 004793/KH-CCHN  Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Y sĩ ( Phó Trưởng Trạm ) Không
166 Võ Thị Út Hiền 003657/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Y Sĩ ( nhân viên) Không
167 Phạm Thị Thu Dung 0003798/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nữ hộ sinh Không
168 Võ Thị Phương  Thảo 24/KH-CCHND Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược, các tổ chức kinh doang thuốc sau Quầy thuốc, đại lý thuốc; tủ thuốc của Trạm Y tế TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Dược sĩ Không
169 Võ Thị Điền 003706/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa ( tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện nhiệm vụ tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
170 Cao Thị Tường Vy 0003924/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa ( tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện nhiệm vụ tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng trạm Không
171 Trần Thị Xuân Thắm 0003921/KH-CCHN Thực hiện phạm vị hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
172 Phạm Thị Thu Trang 0003922/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
173 Trần Thị Thanh Vân 682/KH-CCHND Quầy thuốc, đại lý thuốc, tủ thuốc của trạm y tế TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
174 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 0002132/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa  khoa ( tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện nhiệm vụ tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. nhân viên Không
175 Phạm Thị Hồng Nữ 0003784/KH-CCHN Khám bênh, chữa bệnh đa khoa TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
176 Trương Thị Túy Vân 005021/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh chữa bệnh thông thường theo quy đinh tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuawcs danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng trạm Không
177 Phạm Thị Mộng Tuyền 0003820/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
178 Không
179 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 0002391/KH-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về xét nghiệm TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
180 Lê Xuân Thùy Nhi 005305/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó Trưởng trạm Không
181 Nguyễn Thị Thu Hà 0003752/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xã, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
182 Lê Thị Loan 0002228/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
183 Hoàng Thị Thúy Nga 0004338/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của liên Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên Y TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
184 Nguyễn Xuân Bảo Khánh 005289/KH-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
185 Hà Thị Thu Lương 0003973/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã ) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp./. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
186 Cao Thị Huyền Trang 004916/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015 củaBộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
187 Phạm Thị Nhã Trúc 0002259/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
188 Võ Thị Minh Đài 0003971/KH-CCHN Thực hiện hoạt động phạm vi chuyên môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
189 Trần Thị Ngọc Ẩn 0003869/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
190 Cao Nữ Hoàng Yến 0003734/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của bộ trưởng bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm-Trạm Y tế Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
191 Lê Thị Vân Thanh 004791/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TRLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm-Trạm Y tế Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
192 Trần Lê Nguyên Thảo 00002306/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo qui định tại quyết định số47/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm-Trạm Y tế Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng trạm Không
193 Mai Văn Tâm 007977/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TRLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ nội vụ Quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ TTYT Cam Lâm-Trạm Y tế Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
194 Diệp Đức Quyền 0003874/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã)hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trường trạm Không
195 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 1861/CCHND-D-SYT-KH Quầy thuốc, Đại lý thuốc;
Tủ thuốc của Trạm y tế.
TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
196 Vũ Ngọc Hoài Nhi 0003780/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa (tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã)hoặc thực hiện dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
197 Nguyễn Thị Thanh Thảo 0004919/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày27/5/2015 củaBộ y tế, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ,bác sỹ y học dự phòng, y sỹ. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
198 Nguyễn Thị Hồng Loan 0002329/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BYT ngày 15/3/2021 của Bộ y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
199 Võ Văn Long 0004223/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa( tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ , đo huyết áp./. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
200 Nguyễn Thị Bích Thủy 0004224/KH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản nhi( tại bệnh viện huyện, trạm xá, trạm y tế cấp xã) hoặc thực hiện dịch vụ tiêm ( chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ , đo huyết áp./. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
201 Phạm Thị Kim Thoa 0004225/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/20211của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh./. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
202 Nguyễn Thị Thu Hiền 1811/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
203 Huỳnh Thị Mỹ Linh 0005362/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số , tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều dưỡng , hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
204 Phạm Thị Mỹ Dung 004880/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng,
y sỹ.
TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
205 Lê Thị Kim Nương 120/CCHN-D-SYT-KH Quầy thuốc, Tủ thuốc của Trạm Y tế TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
206 Nguyễn Thị Bích Chi 004844/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng,
y sỹ.
TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng trạm Không
207 Mai Thị Kim Thủy 004845/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/03/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên chức hộ sinh TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
208 Nguyễn Thanh Tuyên 004846/KH-CCHN Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh
thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng,
y sỹ.
TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Không
209 Dương Đức Trí 004842/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại
Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.
TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng trạm Không
6. Danh sách đăng ký người làm việc
STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Tên đơn vị Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở Vị trí
chuyên môn
1 Nguyễn Văn Thắng Công nghệ thông tin TTYT Cam Lâm  – Phòng KHNV Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách CNTT
2 Lê Ngọc Duy Công nghệ thông tin TTYT Cam Lâm  – Phòng KHNV Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách CNTT
3 Lê Thị Mỹ Dung 002397/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư  số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y./. TTYT Cam Lâm- phòng Điều dưỡng Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Phó trưởng phòng
4 Đặng Ngọc Thành Luân 2113/KH-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. TTYT Cam Lâm- phòng Điều dưỡng Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
5 Đinh Thị Diễm Hồng Y công TTYT Cam Lâm- phòng Điều dưỡng Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách bếp ăn, vệ sinh 2 hội trường, hỗ trợ nhà giặt
6 Nguyễn Thị Hồng Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng phòng Phụ trách mảng kế toán
7 Lê Thị Quỳnh Trang Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán, Thu phí
8 Phan Thị Kim Phi Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán
9 Nguyễn Ngọc Hiền Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán
10 Võ Thị Huê Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán
11 Nguyễn Thị Mai Phượng Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán
12 Nguyễn Thị Mỹ Phúc Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán, thu phí
13 Nguyễn Thái Thị Hồng Khánh Kế toán TTYT Cam Lâm  – Phòng TC-KT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách mảng kế toán, thu phí
14 Nguyễn Văn Phúc Cử nhân Sinh học TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Trưởng Pphòng Trưởng phòng TC-HC
15 Hoàng Thị Tuyên Lưu trữ viên TC TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Văn thư – Lưu trữ
16 Lê Thị Trúc Chi 0002526/KH-CHHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
17 Nguyễn Lê Duy Trung Thạc sĩ Quản trị kinh doanh TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Nhân viên Hành chính
18 Phạm Văn Đức Lái xe TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác lái xe cấp cứu
19 Nguyễn Đặng Thái Dâng Lái xe TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác lái xe cấp cứu
20 Võ Văn Sâm Y công TTYT Cam Lâm – Phòng TC-HC Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cây xanh
21 Lê Thị Bích Liễu CN công tác xã hội TTYT Cam Lâm – khoa Dân số Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phó Phụ trách khoa Dân số
22 Nguyễn Thị thu Hường CN khoa học TTYT Cam Lâm – khoa Dân số Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác Dân số
23 Nguyễn Minh Tuấn CN Công nghệ thông tin TTYT Cam Lâm – khoa Dân số Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác Dân số
24 Trần Thị Kim Trang CN Kế toán TTYT Cam Lâm – khoa Dân số Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác Dân số
25 Vũ Thị Vân Hộ lý TTYT Cam Lâm- Khoa Nhi Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp, vệ sinh khoa phòng
26 Lê Thị Bé Sương hộ lý TTYT Cam Lâm- khoa nhiễm Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh khoa phòng
27 Trần Thị Thanh Thục Hộ lý TTYT Cam Lâm- khoa CSSK Sinh Sản Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh khoa phòng
28 Lê Thị Thúy Hộ lý TTYT Cam Lâm-Khoa Khám bệnh Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên dọn dẹp vệ sinh khoa phòng
29 Lê Thị Thanh Hải Hộ lý TTYT Cam Lâm-Khoa Ngoại Tổng Hợp Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
30 Phan Thị Thịnh Hộ lý TTYT Cam Lâm – Khoa CCHSTCCĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
31 Nguyễn Thị Phương Ly Bác sĩ TTYT Cam Lâm – Khoa CCHSTCCĐ Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
32 Bùi Thị Huyền Hộ lý TTYT Cam Lâm – Khoa Nội THYHCT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
33 Nguyễn Tường Lâm Y sĩ dự phòng TTYT Cam Lâm- Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
34 Nguyễn Thanh Nam Nhân viên cấp phát thuốc TTYT Cam Lâm-Khoa Dược-TTB-VTYT Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
35 Phạm Văn Tiến Bảo vệ TTYT H.Cam Lâm- phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
36 Huỳnh Thị Tú Loan Hộ Lý TTYT H.Cam Lâm- phòng khám Suối Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
37 Trần Thị Giang hộ lý TTYTCL-Phòng khám Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp, vệ sinh phòng bệnh
38 Lê Thị Mậu Dân Số TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác dân số
39 Trương Thái Phú Bảo Vệ TTYT Cam Lâm- Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp, vệ sinh trạm y tế
40 Phạm Thị Hồng Ngọc Dân Số TTYT Cam Lâm-TYT Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác Dân số
41 Nguyễn Hữu Như Minh Đức Bảo Vệ TTYT Cam Lâm-TYT Cam Hiệp Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp, vệ sinh trạm y tế
42 Trần Thị Ngọc Điệp Dân Số TTYT Cam Lâm-TYT Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác Dân số
43 Trịnh Tấn Linh Bảo vê TTYT Cam Lâm-TYT Cam An Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
44 Mấu Dương Sĩ Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Sơn Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
45 Nguyễn Văn Hảnh Dược tá TTYT Cam Lâm- TYT Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
46 Bùi Thị Huệ Dân số TTYT Cam Lâm- TYT Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
47 Ngô Văn Hiếu Bảo vệ TTYT Cam Lâm- TYT Cam Thành Bắc Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
48 Đặng Thị Ánh Trúc Dân số viên TTYT Cam Lâm – TYT Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
49 Cao Tiến Dũng Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam Phước Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
50 Võ Thị Diệu Nữ hộ sinh sơ cấp TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
51 Lê Đình Hồng Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
52 Phạm Thị Huyền Trân Dân số viên TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hiệp Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
53 Lê Tấn Phi Long Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
54 Nguyễn Thị Tới Dân số viên TTYT Cam Lâm – TYT Cam An Nam Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
55 Nguyễn Thị Hoàng Dung Dân số viên TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
56 Phan Ngọc Tuấn Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hòa Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
57  Chu Thị Minh Diễm  Kiều Dân Số TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác dân số
58 Lê Thị Phận Bảo Vệ TTYT Cam Lâm – Trạm Y tế Cam Tân Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Dọn dẹp, vệ sinh trạm y tế
59 Nguyễn Văn Nghĩa Bảo Vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Vệ sinh trạm y tế, chăm sóc cây xanh
60 Nguyễn Nhật Duyên Dân số TTYT Cam Lâm – TYT Cam Đức Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác dân số
61 Nguyễn Thị Thùy Trang Dân số TTYT Cam Lâm – TYT Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác dân số
62 Nguyễn Thị Thanh Nga Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Suối Cát Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Bảo vệ
63 Nguyễn Thị Phương Dân số TTYT Cam Lâm -TYT Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Phụ trách công tác dân số
64 Nguyễn Anh Tuấn Bảo vệ TTYT Cam Lâm – TYT Cam Hải Tây Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên Vệ sinh trạm y tế, chăm sóc cây xanh
65 Phạm Xuân Cảnh Bảo vệ TTYT Cam Lâm – Trạm y Tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên \
66 Đoàn Thị Hằng Hải Dân số TTYT Cam Lâm – Trạm y Tế Cam Hải Đông Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. Nhân viên
67 Nguyễn Thị Thu Hằng Hộ lý TTYT Cam Lâm – Khoa XN&CĐHA Thứ 2-Thứ 6: 7h00-11h30, 13h30-17h; trực theo Lịch phân công của bệnh viện. NHân viên dọn dẹp vệ sinh khoa phòng