Diễn đàn đối thoại giữa Chính quyền với Thanh niên

0
645

        Nhằm mục đích để thanh niên trực tiếp lắng nghe và nắm bắt các chủ trương, chính sách của đươn vị về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Đồng thời thông qua buổi gặp gỡ, đối thoại, nhằm tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên tại đơn vị.

 

DSC_0134 DSC_0135 DSC_0137 DSC_0138