Hội nghị sơ kết công tác y tế 9 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch 3 tháng cuối năm

0
607
BÁO-CÁO-SƠ-KẾT-QLCL.DCS-20.10.2016T2

IMG_0501 IMG_0502 IMG_0503 IMG_0510 IMG_0515 IMG_0518 IMG_0521 IMG_0522 IMG_0525 IMG_0528 IMG_0529 IMG_0531