Hội Thao VC-LĐ Trung Tâm Y Tế Cam Lâm năm 2016

0
827

Nhằm thúc đẩy và duy trì rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho viên chức lao động tại đơn vị.

 

_DSC0038 _DSC0039 _DSC0041 _DSC0042 _DSC0043 _DSC0044 _DSC0046 _DSC0047 _DSC0049 _DSC0050 _DSC0058 _DSC0062

_DSC0101 _DSC0063

_DSC0067 _DSC0068 _DSC0069 _DSC0075 _DSC0076 _DSC0077 _DSC0078 _DSC0088 _DSC0090 _DSC0091 _DSC0092 _DSC0093 _DSC0096 _DSC0097 _DSC0098 _DSC0099 _DSC0100 _DSC0104 _DSC0105 _DSC0107 _DSC0108 _DSC0109