Quyết định ban hành các quy trình và hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm do covd 19

0
538

VUI LÒNG BẤM VÀO ĐỂ XEM

110. quyết định ban hành các quy trình và hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm do covd 19

CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 👇👇👇

110 ( PL 1 quy trình quản lý chất thải

110 ( PL 2 Quy trinh xử lý dụng cụ

110 ( PL 3 quy trình xử lý mặt nạ

110 ( PL 4 quy trình xử lý đồ vải

110 ( PL 5 quy trình xử lý thi hài

110 ( PL 7 hương dan sử dụng hóa chất