Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020.

0
832

 

VUI LÒNG BẤM VÀO ĐỂ XEM

1 489 – UBND tỉnh Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2020