Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và các quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong mua sắm, sữa chữa tại TTYT Cam Lâm

0
471

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị và các quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong mua sắm, sữa chữa tại TTYT Cam Lâm

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here