Tập huấn phòng chống sốt rét và ngăn chặn sốt rét kháng thuốc ARTEMISININ cho cán bộ y tế thôn bản

0
919

IMG_0845 IMG_0846 IMG_0847