Trang chủ Thông báo

Thông báo

1459.THƯ MỜI VỀ VIỆC THƯƠNG THẢO

0
1459.Mẫu thương thảo HĐ 1459.Mẫu thương thảo HĐ.signed.signed 1459.THƯ MỜI VỀ VIỆC THƯƠNG THẢO.signed.signed

425. QĐ phê duyệt kế hoạch độc hại

0
425. QĐ phê duyệt kế hoạch độc hại

1396.THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc mua công cụ, dụng cụ thiết bị văn...

0
1396.THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc mua công cụ, dụng cụ thiết bị văn phòng, thiết bị điện Phục vụ công tác chuyên môn...

371. QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu MVT đề án 07

0
371. QĐ phê duyệt kết quả chỉ định thầu MVT đề án 07

368.QĐ phê duyệt kế hoạch Máy tính, máy in

0
368.QĐ phê duyệt kế hoạch Máy tính, máy in (1)

1317.THƯ MỜI BÁO GIÁ xây dựng kế hoạch mua đồ vải phục vụ công...

0
1317.THƯ MỜI BÁO GIÁ xây dựng kế hoạch mua đồ vải phục vụ công tác Chuyên môn năm 2023 tại Trung tâm Y tế...

1311.Thư chấp thuận HSDT và trao đổi hợp đồng mco

0
1311.Thư chấp thuận HSDT và trao đổi hợp đồng mco

1312.Thư chấp thuận HSDT và trao đổi hợp đồng Quang MInh

0
1312.Thư chấp thuận HSDT và trao đổi hợp đồng Quang MInh

359.QĐ phê duyệt kết quả LCNT HC sinh hóa, đông máu

0
359.QĐ phê duyệt kết quả LCNT HC sinh hóa, đông máu

361.QĐ phê duyệt kết quả LCNT vi tính

0
361.QĐ phê duyệt kết quả LCNT vi tính
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!