Trang chủ Thông báo

Thông báo

721. Thông báo chào hàng cạnh tranh thông thuộc gói thầu mua sắm đồ...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1geu6-rljYfKiIbSKlCowGUQCXYHNBpXR/view?usp=sharing

722. Thông báo mời thầu về việc cho thuê mặt bằng dịch vụ...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1DpZ_tj2EcE-aV0XltXkBTVDpm116gBVr/view?usp=sharing

858. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1IXyidrWr30xtEailquQshe6MU95kOq9Q?usp=sharing

858. Quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1JTqelUXUloWjPUIHGxzXCcXR3MI4x1om/view?usp=sharing

693. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1FQJ_8Tzj3u9h56nChV-sGnpNbovBXWPr/view?usp=sharing

857. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường Gói...

0
xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1ot3rUp32XDY37XUlx-U3-Ldfyqr_DxDN?usp=sharing

854. Quyết định Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường Gói...

0
xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1Ygy7qJpKpQltGZ4uVEM0cXmZNk2TjyD6?usp=sharing

853. Quyết định Về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút...

0
xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1PCKJOZjLqJ338-GIllDxBFs_pfd_jBgf/view?usp=sharing

549. thông báo chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm vật...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1szWmlHESPIS9vJYXmfQGamQsFTIVZOq7/view?usp=sharing

542. Về việc phát động cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1_cZNbetknZ_SSXIt7qIHLdwbzcShlzWX?usp=sharing

784. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hành cạnh...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/10QDkuUs-uJOWUVvjFUg-WsANK1V0RDkt?usp=sharing

766. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thu...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Na2_NGqJWekKHW3-mABQJpLzvb55yjmG/view?usp=sharing
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!