Thông báo

485. quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/18mtCGnmm_D0vK7HIRa34A-RjGM8VZjke?usp=sharing

478. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zbJesl7UEo1NCxUD_OWOsXNPHkWGxsXD/view?usp=sharing

471. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1RMGxrRsIOjB6hmVEndQu5aWimAyclYug/view?usp=sharing

459. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1UbPUgwnMVVXWgPtMbebG12lantisnDJk/view?usp=sharing

453. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1--UXtkuMyt5qQ_hjvrWlYg4QF9fiTA56/view?usp=sharing

Quy chế quản lý tài sản năm 2021

0
Quy chế quản lý tài sản năm 2021

440. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1rjbAOlwsILldtCBpoWdNa3Rcxck9B5Xm/view?usp=sharing

419. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1YIokun0m0UuNUp9OHn2Of3YurBjc_ilk/view?usp=sharing

435. quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/11tPJu4O7YuUXE1SuHQOj1A3k7lc-sUDs/view?usp=sharing

434. Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị cho...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/1xZTzzNuENU2muF4b2hlLKV7bQV4N7wiX/view?usp=sharing

428. quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn gói thầu...

0
Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/18N842kcgAqzemcJFEFHj794ZyFDoTQ8O/view?usp=sharing
ADS
ADS
Liên hệ ngay với chúng tôi!
Gọi ngay cho chúng tôi!