Tổ chức gặp mặt tri ân viên chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị, bộ phận thuộc tại Trung tâm Y tế.

0
172

Tổ chức gặp mặt tri ân viên chức, người lao động là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại các đơn vị, bộ phận thuộc tại Trung tâm Y tế.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here