Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

0
3034

Thực hiện Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính
phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT ngày 21/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển
khai Quyết định 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày
Chuyển đổi số quốc gia năm 2023;


Nhằm Hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa
bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm
triển khai một số hoạt động sau:
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG, SỰ KIỆN HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Căn cứ chủ đề của năm 2023 là Năm dữ liệu số quốc gia, tiếp tục phát huy
tinh thần hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia hằng năm, chủ đề của Ngày
Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”.
Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 sẽ
tập trung vào thúc đẩy, phát triển, kết nối, khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới
trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các
hoạt động chính bao gồm:
– Phát động phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm
2023.
– Xây dựng và phổ biến Thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.
– Phát động và tổ chức Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số.
– Tìm kiếm và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong triển khai chuyển
đổi số của cơ quan, địa phương.
– Tổ chức các cuộc thi, hoạt động cộng đồng để nâng cao nhận thức của người
dân về chuyển đổi số.
– Tổ chức Triển lãm về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI). 2
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ngành, địa phương trên cơ sở
các nội dung nêu trên, nghiên cứu, lựa chọn, tổ chức triển khai các hoạt động phù
hợp để góp phần hưởng ứng sự kiện Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại cơ
quan, địa phương.
II. TRUYỀN THÔNG, PHỔ CẬP BỘ NHẬN DIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
Để Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 có sức lan tỏa mạnh mẽ tới toàn
xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp
thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm
2023 thông qua việc hiển thị bộ nhận diện trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ
quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các
trang web, ứng dụng di động của các cơ quan, địa phương từ ngày 01/10/2023 đến
ngày 10/10/2023.
2. Đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực
tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm
2023.
3. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan,
địa phương hưởng ứng trên không gian mạng bằng cách thay ảnh đại diện có kèm
khung hình nhận diện (avatar frame) Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 từ
ngày 01/10/2023 đến hết ngày 10/10/2023 (hướng dẫn tại phụ lục kèm theo).
(Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải trên Cổng Chuyển
đổi số quốc gia tại địa chỉ: https://dx.gov.vn hoặc Trang Thông tin điện tử Sở tại
địa chỉ: https://stttt.khanhhoa.gov.vn)
III. GỢI Ý MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ ĐỂ TRIỂN KHAI HƯỞNG ỨNG SỰ KIỆN NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023
Các cơ quan, địa phương có thể nghiên cứu, tham khảo một số hoạt động để
triển khai hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 như:
1. Tổ chức lan truyền thông điệp về Năm dữ liệu số, ngày Chuyển đổi số quốc
gia trên các mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương.
2. Đưa tin, đặt bài, viết bài, xây dựng, sản xuất các chương trình, phóng sự,
trao đổi, đối thoại, chuyên đề, chuyên sâu về chuyển đổi số … trên hệ thống báo
chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng nội bộ…
3. Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch
vụ số, phổ cập kỹ năng số (tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công nghệ số, kỹ
năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06; hỗ trợ người dân
sử dụng dịch công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ ngân hàng trực tuyến, thanh
3
toán không dùng tiền mặt; hướng dẫn các kỹ năng liên quan đến thương mại điện
tử, livestream, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, thanh toán số…).
4. Đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số tại
cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản
phẩm, dịch vụ số như: Tổ chức các đợt tặng các mã giảm giá khi khách hàng thực
hiện thanh toán bằng cách quét mã trên ứng dụng số; tích điểm khách hàng thân
thiết khi có giao dịch thanh toán trên ứng dụng số… Vận động các ngân hàng
thương mại trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số
quốc gia năm 2023.
5. Đẩy mạnh mua sắm trực tuyến qua các sàn thương mại điện tử, thanh toán
các sản phẩm, dịch vụ trực tuyến, không dùng tiền mặt; vận động cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân trên địa bàn đặt mua các
sản phẩm của tỉnh cũng như các sản phẩm khác trên sàn thương mại điện tử.
6. Các hoạt động hưởng ứng sáng tạo khác do cơ quan, địa phương chủ động
triển khai.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai hưởng ứng sự kiện Ngày
chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ
quan, địa phương quan tâm tổ chức triển khai thực hiện, góp phần lan tỏa hoạt
động chuyển đổi số đến sâu rộng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

HƯỚNG DẪN CÁCH THAY ẢNH ĐẠI DIỆN CÓ KÈM AVATAR FRAME NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10.2023
Nhằm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10.2023 với chủ đề
“Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông
tin và Truyền thông đã thiết kế mẫu khung hình nhận diện (avatar frame) để người
dùng các nền tảng mạng xã hội thực hiện thay ảnh hưởng ứng, góp phần lan tỏa
mạnh mẽ, rộng rãi hơn nữa về vai trò và ý nghĩa của Ngày Chuyển đổi số quốc gia.
Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Truy cập một trong hai đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar
frame yêu thích:
– Mẫu 1: https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a
– Mẫu 2: https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0
Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm “Chọn hình” ở phía dưới
khung hình để tải ảnh lên.
Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo và di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung
hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo và chỉnh hình ảnh sao cho vừa
vặn hiển thị.
Bước 4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn “Tiếp tục”, sau đó chọn “Tải hình”
(Ghi chú: Khi thanh tải chạy hết là bấm tải ảnh xuống).
Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội
bằng hình ảnh vừa tải xuống. Khuyến khích người dùng thực hiện gắn thẻ các
Hashtag trên nội dung bài đăng thay ảnh: #ngaychuyendoisoquocgia #namdulieuso
#10102023.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here