Trao quyết định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp cho viên chức y tế.

0
536

IMG_0044IMG_0043