Thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

0
358

            Sở Y tế tỉnh vừa thành lập Đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh Ebola gồm 15 thành viên. Trách nhiệm của Đội là thường trực công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola xảy ra trên địa bàn tỉnh. Khi có trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola trên địa bàn tỉnh phải nhanh chóng chỉ đạo, thực hiện điều tra, giám sát, xác minh; tổ chức các hoạt động cách ly, điều trị bệnh nhân và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Đến nay, cả nước nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm vi rút Ebola.