TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

0
255

TRUNG TÂM Y TẾ CAM LÂM TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới, đồng thời xác định vai trò của đội ngũ cộng tác viên Dân số – KHHGĐ là rất quan trọng trong việc phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác Dân số. Trong 2 ngày từ 26-27/7/2023, Trung tâm Y tế Cam Lâm đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho 193 cộng tác viên Dân số và Dân số viên tại 14 xã, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo tại các lớp tập huấn Bác sỹ CKI Nguyễn Đức Trí – Giám đốc Trung tâm Y tế Cam Lâm nêu rõ công tác dân số trong tình hình mới cần tập trung chuyển trọng tâm công tác dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; công tác dân số giai đoạn hiện nay phải cùng một lúc giải quyết toàn diện các vấn đề cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số. Thực tế cho thấy, chuyển đổi trọng tâm chính sách dân số là một vấn đề lớn. Do vậy, việc cập nhật kiến thức, kỹ năng truyền thông, vận động về dân số và phát triển là yêu cầu cần thiết cho đội ngũ Dân số viên cơ sở trong giai đoạn hiện nay.

 Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được nghe ông Lê Quang Thi – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cam Lâm truyền đạt một số nội dung kiến thức cơ bản về dân số và phát triển, kỹ năng truyền thông dân số trong giai đoạn hiện nay, những nhiệm vụ mà đội ngũ cộng tác viên dân số cần tập trung thực hiện, nhằm giải quyết các vấn đề về mức sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên và thanh niên, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; được nghe bà Lê Thị Bích Liễu – Phó Trưởng khoa Dân số Trung tâm Y tế Cam Lâm truyền đạt các nội dung về thu thập thông tin ban đầu, hướng dẫn phạm vi, đối tượng theo dõi dân số – KHHGĐ, công tác thống kê báo cáo; ghi chép sổ A0, lập phiếu thu tin dân số – KHHGĐ và quản lý hộ dân cư theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT – BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành Dân số. Ở mỗi nội dung đều có các tài liệu nghiên cứu đi kèm cũng như các ví dụ minh họa gần nhất với thực tiễn để các học viên dễ dàng tiếp thu.

 Lớp tập huấn đã trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ về công tác Dân số – KHHGĐ cho Dân số viên, cộng tác viên dân số, đặc biệt là kỹ năng truyền thông, vận động, thu thập thông tin và báo cáo thống kê chuyên ngành, tổ chức các hoạt động về công tác Dân số – KHHGĐ, góp phần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về Dân số mà huyện đã đề ra./.

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here