Trung tâm Y tế Cam Lâm tham gia Hội thi”Chất lượng dân số-Trách nhiệm giống nòi”

0
217

Trung tâm Y tế Cam Lâm tham gia Hội thi”Chất lượng dân số-Trách nhiệm giống nòi”

      Sáng ngày 06/6/2023, Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm đã cử Đội thi gồm các thành phần là đại cán bộ khoa Dân số, cán bộ chuyên trách và cộng tác viên các xã, thị trấn trên toàn huyện tham gia Hội thi “Chất lượng dân số – Trách nhiệm giống nòi” tại Nha Trang do Chi cục Dân số- KHHGĐ Khánh Hòa tổ chức.

      Hội thi có sự tham gia của các đội thi đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh với hình thức giao lưu, tìm hiểu, thể hiện tài năng sáng tạo. Các đội thi trải qua 2 phần thi, gồm phần thi kiến thức và phần thi sân khấu hóa. Phần thi sân khấu hóa các đơn vị tự chọn hình thức thi gồm hát, múa, đóng tiểu phẩm kịch ….có các nội dung xoay quanh những vấn đề liên quan đến chất lượng dân số như: Các chương trình liên quan đến chất lượng dân số; các thách thức hiện nay liên quan đến chất lượng dân số; các vấn đề đặt ra đối với chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các nội dung tư vấn tiền hôn nhân, tư vấn kỹ năng sống, tư vấn tâm lý trước hôn nhân…; các kỹ năng tư vấn tiền hôn nhân (kỹ năng nhận ra vấn đề bản thân, kỹ năng nhận diện bạo lực giới, kỹ năng cùng xây dựng gia đình khỏe mạnh và hạnh phúc…); tư vấn và hướng dẫn khám sức khỏe tiền hôn nhân (những trở ngại ảnh hưởng đến tâm lý khám sức khỏe trước khi kết hôn, lợi ích của việc khám sức khỏe tiền hôn nhân, những nội dung liên quan đến kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân…).

      Thông qua hội thi nhằm mục đích tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho đội ngũ làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh nói chung và cấp huyện, xã nói riêng, đáp ứng yêu cầu công tác dân số và phát triển theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương “Về công tác dân số trong tình hình mới”. Đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng tư vấn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

      Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả nội dung “nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Dự án 7 – Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em theo Quyết định số 7993/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025 do Chi cục  Dân số – KHHGĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức và có sự tham gia của Đội thi thuộc Trung tâm Y tế Cam Lâm.

      Mặc dù thời gian triển khai Hội thi rất gấp nhưng với sự cố gắng, nỗ lực, nhiệt tình của toàn đội, kết quả đã được ban tổ chức trao giải khuyến khích cho đội thi của Trung tâm Y tế Cam Lâm./.

45

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here