1016. quyết định về việc phê duyệt yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu bảo trì trang thiết bị y tế năm 2022

0
238

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1eouwglws4nedgvW0gNrAM1H2fKcXfYMw?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here