109. Quyết định về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu gia công mái che sân trước trạm y tế cam hiệp bắc thuộc ttyt cam lâm

0
414

https://drive.google.com/drive/folders/1-ansW97pjownLEaPJcnRM-DuJ3SQomk1?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here