1094. Quyết định phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua hóa chất, sinh phẩm….

0
199

https://drive.google.com/drive/folders/1ILFXCuNcNra1m77UmTZGGqa7py7j4GMG?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here