1134. quyết định về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua hóa chất sinh phẩm

0
217

https://drive.google.com/file/d/12ooqfkrt4Oo98siGunmNJixgReWgqTiL/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here