1180. QUYẾT ĐỊNH Về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp Gói thầu Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm

0
238

https://drive.google.com/drive/folders/15jj8wwG9HVO9yhtObfW0UvPAtjso3O4u?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here