1193. quyết định về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu mua sắm thiết bị sửa chữa thay thế máy in phục vụ công tác chuyên môn

0
210

https://drive.google.com/file/d/1f2DujkJEEDWf4rQDx7gtDgWGQg9d12DC/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here