121. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

0
293

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1pfqBIpXDqh37SLEdqWlOGY4IoHFGKkEr?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here