1212. thông báo về việc gia hạn thời gian mời thầu gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2022

0
223

Xem tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1IeL48F0VvvxO8wdnrGMUM9Yg7cJnRKQC?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here