1315. thông báo chào hàng cạnh tranh thông thường giói thầu mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn năm 2022 tại ttyt cam lâm

0
225

https://drive.google.com/file/d/15qcLJbtHh8As21b6sG6ARfygRRKOmU-X/view?usp=sharing

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here